Beloofd

Jaar: 2010
Schrijver:
Peer Wittenbols
Regie: Norbert Busschers

Tweeduister

De Griekse Alkestis-mythe werd door Peter Wittenbols geheel naar zijn eigen hand gezet. Aan de ene kant is het stuk een heuse familiedrama met bemoeizuchtige ouders , jaloerse broers en redderend personeel, aan de andere kant een sprookje met goden en de Dood, die tussen de familie door in tastbare gedaanten aanwezig zijn.

In dit stuk komen levensvragen als eeuwig willen leven en het al dan niet willen sterven voor een ander aan de orde. Ondanks de serieuze ondertoon  is de toon van het stuk niet zwaar en is er voldoende ruimte voor humor.

Gespeeld in 2010 in de Nettenmfabriek te Apeldoorn